The Tracks of His Tears
August 25, 1953 — Trouw (Netherlands)

Arash Norouzi
The Mossadegh Project | May 15, 2020                    


After Premier Mossadegh was overthrown in Iran, this blithe commentary ran on the front page, above the fold in Trouw (“Faithful”) newspaper in the Netherlands. Read the original in Dutch, or an English translation below it.
Trouw (Netherlands) newspaper

Tranen

MET alle bezwaren die we tegen hem hadden, was de wenende Mossadegh op zijn bedje toch een verademing tussen de grimmig-verbeten Stalins, Churchills en Eisenhowers. [Joseph Stalin, Winston Churchill, Dwight D. Eisenhower]
Gelukkig brengt de ommekeer in Perzië In dit opzicht geen verandering.

De Perzische autoriteiten, zo meldden de persbureaus, wierpen zich languit in het stof en kusten wenend des Sjah’s voeten. Toen de Sjah dit zag, begon bij ook te wenen. [Mohammad Reza Pahlavi]

Perzië heeft sinds de Lettres Persanes van Montesquieu altijd een zekere invloed op de Westerse politiek gehad.

Politiek heeft behoefte aan vertedering.

Tranen zijn beter dan polemiek. Laat ons onze politieke moeilijkheden in een huilbui oplossen.

Denk het u in bij de as Begrotings-debatten: Romme wenende, Burger luidkeels snikkende, Schouten een traan wegpinkende, Tilanus met een vochtig oog en Oud — vanwege de oppositie — zich tranen lachende. [Nederlandse politici Carl Romme, Jaap Burger, Jan Schouten, Hendrik Tilanus, Pieter Oud]

Deze overdenking dankt u aan het Augustusweer.Tears

WITH all the objections we had to him, the weeping Mossadegh on his bed was a breath of fresh air between the ultra-grim Stalins, Churchills and Eisenhowers.

Fortunately, the turnaround in Persia does not change in this regard.

The Persian authorities, the news agencies reported, threw themselves on the ground kissing and weeping at the Shah’s feet. When the Shah saw this, he also wept.

Since the Lettres Persanes of Montesquieu, Persia has always had a certain influence on Western politics. [Persian Letters, famed 1721 French book by Montesquieu]

Politics needs tenderness.

Tears are better than polemics. Let us solve our political difficulties in a crying mood.

Imagine the axis Budget debates: Romme weeping, Burger sobbing loudly, Schouten wiping a tear, Tilanus with a damp eye and Oud — because of the opposition — laughing with tears. [Dutch politicians Carl Romme, Jaap Burger, Jan Schouten, Hendrik Tilanus, Pieter Oud]

This reflection is thanks to the August weather.


Mossadegh's Great Escape From Tehran To Bogota (El Tiempo, Dec. 28, 1953)
Mossadegh se Fugo de Teheran y Sorpresivamente Llego a Bogota
Hoy en la Manana Partio Rumbo a Panama | El Tiempo (Dec. 1953)

Search MohammadMossadegh.comRelated links:

What’s Wrong With Tears? | Max Lerner, New York Post, Oct. 3, 1951

PERZIË | Trouw (Netherlands), October 17, 1952

Persian Oil | The Lachlander, May 16, 1952MOSSADEGH t-shirts — “If I sit silently, I have sinned”

Facebook  Twitter  YouTube  Tumblr   Instagram